Konferencja : TTIP – Szanse i możliwości dla biznesu w Polsce

Obrazek
Wstęp wolny: 
tak
Rozpoczęcie: 
2014-02-07
Start: 
01:33
Zakończenie: 
2014-02-07
Godzina: 
01:33
Miejsce: 
Warszawa, Hotel Hilton
Adres: 
ul. Grzybowska 63

Czy liberalizacja największych światowych kanałów handlowych i inwestycyjnych jest możliwa? Czy impuls dla gospodarki Polski jest realny? Jakie będą skutki TTIP dla poszczególnych firm i ich działalności w Polsce? Paweł Zalewski, Poseł do Parlamentu Europejskiego razem z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce (AmCham) organizuje 7 lutego br. konferencję na temat największej umowy dotyczącej handlu i inwestycji pomiędzy Unią Europejską a USA (TTIP-Transatlanic Trade and Investment Partnership).

TTIP będzie miało kluczowy wpływ na Polskę, nasz region oraz gospodarkę w przyszłości. Celem konferencji będzie poznanie, zrozumienie oraz wyjaśnienie głównych zagadnień dotyczących umowy TTIP. Negocjacje w sprawie TTIP trwają, a w marcu ma odbyć się kolejna runda rozmów. Konferencja będzie zatem znakomitą platformą do wymiany poglądów pomiędzy biznesem a rządem i zrozumienia roli każdej ze stron w tworzeniu umowy TTIP.
TTIP to projekt największego globalnego porozumienia gospodarczego, będącego odpowiedzią na potrzeby biznesu. Założeniem TTIP jest likwidacja barier celnych, administracyjnych i regulacyjnych, które utrudniają wymianę handlową i inwestycje pomiędzy Unią Europejską oraz USA.

Obie gospodarki są ze sobą silnie powiązane i stwarzają dalsze perspektywy rozwoju, więc aby napędzić ten rozwój, konieczne jest ujednolicenie przepisów oraz zapewnienie lepszych warunków współpracy międzynarodowej. Głównymi celami TTIP jest eliminacja ceł we wzajemnym handlu, sukcesywne znoszenie ograniczeń oraz zagwarantowanie spójności i transparentności procedur i zasad. Szacuje się, że dzięki pełnej realizacji zapisów porozumienia, zyski UE z handlu transatlantyckiego wzrosną o ok. 119 mld EUR rocznie, a z transakcji z krajami trzecimi o blisko 220 mld EUR.

Rola Polski w negocjacjach dotyczących TTIP jest szczególnie ważna. Jesteśmy największym odbiorcą amerykańskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Europie Środkowowschodniej, zajmujemy także ważną pozycję w europejskim łańcuch dostaw. W 2008 r. do USA trafiło 1,5 procent naszego eksportu, obecnie to już 2,8 procent. TTIP jest potrzebny w utrzymaniu tej pozytywnej tendencji. Największymi, choć nie wyłącznymi beneficjentami umowy będą przedsiębiorstwa z sektorów lotniczego, telekomunikacyjnego oraz produkcji maszyn i urządzeń medycznych. Małe i średnie firmy z innych branż również zyskają na ujednoliceniu i uproszczeniu przepisów. Nie tylko zniesione zostałyby cła, ale przede wszystkim ujednolicone kwestie prawne i regulacyjne dotyczące dostępu do obu rynków. Według danych Centrum Badań Ekonomicznych w Niemczech, w wyniku wdrożenia umowy, w Polsce powstać może około 100 tys. nowych miejsc pracy. Wysokie cła, wzajemne nieuznawanie zaświadczeń i certyfikatów oraz skomplikowane przepisy najbardziej utrudniają konkurowanie na międzynarodowym rynku małym i średnim przedsiębiorstwom – powiedział Józef Wencer, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. – Podpisanie TTIP pozwoli zniwelować te bariery i umożliwi MŚP na dynamiczny rozwój, dlatego też AmCham promuje zapisy tej umowy. Chcemy, aby polskie środowisko biznesowe wiedziało, jak olbrzymie możliwości wiążą się z podpisaniem TTIP.

AmCham od początku monitoruje proces negocjacyjny oraz dyskusję wokół TTIP, zachęcając polski rząd, przedsiębiorców oraz organizacje biznesowe do aktywnego w nich uczestnictwa. Konferencja 7 lutego 2014 r. jest kolejną inicjatywą AmCham w tym zakresie. Obecność w konferencji potwierdzili Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Ambasador USA w Polsce Stephen Mull a także Wiceminister Andrzej Dycha z Ministerstwa Gospodarki i Wiceminister Katarzyna Kacperczyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wiceminister Krystyna Gurbiel z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Zalewski, Wiceprzewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego PE.

Tagi: