News

Obrazek
24 listopad 2015

Ten tydzień będzie należał w mediach do kobiet. Wszystko za sprawą inicjatywy „Znane Ekspertki”, która promuje obecność kobiet w dyskursie publicznym.

23 listopad 2015

Narodowy Bank Polski prognozuje, że do końca 2017 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce utrzyma się na poziomie 3,3–3,5 proc. rocznie. Silny pozostanie także rynek pracy. Dobra sytuacja wynikać będzie jednak nie ze wzrostu zatrudnienia, ale z mniejszej liczby osób poszukujących...

20 listopad 2015

Wprowadzenie elektronicznego zwolnienia lekarskiego i rozszerzenie listy osób, których zaległości za nieopłacone składki będą mogły być rozłożone na raty, to zmiany, które w najbliższym czasie czekają pracodawców. Żeby ich na te zmiany przygotować, ZUS organizuje w...

20 listopad 2015

Bank Zachodni WBK oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza będą wspólnie wspierać pomorskie firmy w handlu zagranicznym. Celem podpisanego właśnie porozumienia jest edukacja regionalnych przedsiębiorców w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych z innych krajów oraz ekspansji...

19 listopad 2015

W przyszłym roku liczba osób zamożnych przekroczy milion. Według danych KPMG z usług bankowości prywatnej korzysta co piąta osoba definiowana jako zamożna oraz blisko połowa osób bardzo zamożnych i bogatych.

19 listopad 2015

W myśl nowej dyrektywy unijnej od 1 stycznia 2017 roku duże spółki giełdowe będą miały obowiązek raportowania niefinansowych aspektów swojej działalności. W tym obszarze mieszczą się kwestie dotyczące ochrony środowiska, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego.

19 listopad 2015

Poczta Polska wdrożyła właśnie Kodeks Dobrych Praktyk Kupieckich w zakresie stosowania tzw. klauzul społecznych w prowadzonych przez siebie zamówieniach publicznych. Chodzi o promowanie dostawców zatrudniających swoich pracowników na etacie, bądź wykluczonych zawodowo....

19 listopad 2015

Branża outsourcingu w Polsce rozwija się dynamicznie. Jesteśmy pierwsi w Europie i plasujemy się w ścisłej światowej czołówce, jeśli chodzi o liczbę oraz jakość centrów usług biznesowych. Nasze rodzime firmy nie tylko oferują fachową pomoc, lecz także coraz częściej same współpracują z...

19 listopad 2015

- Trzeci filar nie zafunkcjonował zbyt mocno - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podczas programu #dziejesienazywo w portalu money.pl i Wirtualnej Polsce.

19 listopad 2015

Dobre perspektywy przed rynkiem powierzchni biurowej w Warszawie. W trzecim kwartale poziom najmu utrzymał się na rekordowo wysokim poziomie ponad 222 tys. mkw. W budowie jest 643 tys. mkw., z czego ponad 400 tys. mkw. będzie oddane w 2016 roku, przede wszystkim w centrum i na...