Nieruchomość PKS w Centrum Poznania – sprzedaż w drodze rokowań