Raport IMM: W branży finansowej najwięcej zainwestowano w reklamę banku Credit Agricole