Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Aktywizacja, rentowność, edukacja - nowa Strategia Banku Pocztowego na lata 2014-17

Obrazek
Fot.
18 czerwca 2014

Bank Pocztowy zaprezentował swoją Strategię rozwoju do 2017 r. Chce być liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, na nowo definiując grupy docelowe i namawiając Klientów do korzystania ze zdalnych kanałów obsługi. 1,5 mln. prowadzonych ROR oraz rentowność na poziomie pow. 15% to główne cele ilościowe Banku.


Nowa Strategia Banku Pocztowego dopasowuje jego rozwój do aktualnej sytuacji rynkowej, pozwalając na dalszy dynamiczny wzrost i konsekwentne zwiększenie rentowności. Dotychczasowa misja Banku zostaje poszerzona o „@” – to teraz Prosta i dostępn@ bankowość. Pocztowy jest bowiem bankiem wielokanałowym, edukującym Klienta już nie tylko w zakresie finansów, ale i korzystania ze zdalnej bankowości. Jako bank detaliczny z ofertą dla mikrofirm, chce być liderem bankowości w Polsce regionalnej.

– Przez pięć lat dynamicznego rozwoju pozyskaliśmy 1 mln Klientów i wypracowaliśmy unikalne kompetencje dotyczące budowania oferty i sieci sprzedaży w małych miejscowościach. Wprowadzając nową Strategię nadal chcemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń, stawiając jednak mocniej na aktywizację Klientów i rozbudowę zdalnych kanałów komunikacji – mówi Tomasz Bogus, Prezes

Zarządu Banku Pocztowego. Kluczowe cele strategiczne Banku Pocztowego to:

• Wzrost rentowności – ROE = 15% w 2017 roku

• Poprawa efektywności – 60% C/I

• Wzrost liczby rachunków – 1,5 mln ROR-ów

– Naszym celem na koniec 2017 roku jest także obsługiwanie już 1,5 mln rachunków ROR. Zmiany modelu biznesowego pozwolą nam na jeszcze efektywniejszą współpracę z bieżącymi Klientami, jak i utrzymanie dynamicznej akwizycji w ramach nowych grup docelowych – dodaje Tomasz Bogus.

Bank Pocztowy dokonał nowej segmentacji Klientów, bazując na analizie ich zachowań i identyfikacji różnorodnych potrzeb w zakresie usług finansowych. Podstawowe segmenty, do których swoją ofertę będzie kierował Pocztowy

to:

• Zdalni – Klienci preferujący kontakt z bankiem za pośrednictwem

telefonu lub Internetu,

• Placówkowicze - Klienci korzystając z placówek, preferujący

kontakt z pracownikiem i relacyjność,

• Seniorzy,

• Mikroprzedsiębiorstwa.

– Dobrze znamy swoich Klientów, dlatego wiemy, jakie są ich oczekiwania względem Banku. Naszą siła pozostaje to, iż jesteśmy dostępni w całej Polsce, bez względu na wielkość miejscowości. Szanujemy przyzwyczajenie naszych Klientów, jednak chcemy ich też coraz mocniej zachęcać do korzystania z Banku przez Internet i telefon. Uzupełniamy też ofertę o produkty inwestycyjne, których oczekują nasi bardziej zaawansowani w korzystaniu z usług finansowych Klienci – mówi prezes Bogus. W perspektywie
Strategii Bank chce zbudować portfel produktów inwestycyjnych o wartości 0,5 mld zł. Ważnym elementem misji Banku Pocztowego pozostaje edukacja finansowa, jednak teraz koncentrująca się również na zaletach korzystania z bankowości zdalnej. Dlatego w ciągu najbliższych trzech lat Bank Pocztowy zamierza kłaść duży nacisk na dalszy rozwój kanałów dystrybucji i obsługi, jak również technologii informatycznych. Celem jest, aby do końca 2017 roku połowa Klientów korzystała ze zdalnych kanałów komunikacji z Bankiem Pocztowym.

Niezmiennie istotnym elementem w Strategii Banku Pocztowego pozostaje strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską . Wykorzystując swoje doświadczenie i kompetencje w zakresie tworzenia i sprzedaży produktów finansowych, Bank Pocztowy chce być centrum kompetencyjnym Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w obszarze usług bankowych i bancassurance.

Realizując swoje cele Bank będzie kontynuował politykę optymalizacji kosztów i poprawy efektywności procesów. W ciągu minionych lat wskaźnik C/I spadł z 88% w 2010 roku do 71,3% na koniec 2013 roku. Nowa Strategia zakłada zejście do poziomie 60% w 2017 roku. Nowa identyfikacja wizualna Wraz ze zmianą Strategii Bank Pocztowy zaprezentował swoje nowe logo.Zarówno jego kształt jak i kolorystyka jednoznacznie kojarzą się teraz z logo Poczty Polskiej, co dodatkowo podkreśla spójność Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej i rolę samej Poczty Polskiej jako najważniejszego, strategicznego partnera Banku Pocztowego. Główne działania związane ze zmianą identyfikacji planowane są na jesień br.