Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Badanie Veeam: przez nieodpowiednie zarządzanie danymi firmy mogą tracić 20 mln USD rocznie

Obrazek
10 czerwca 2019

Jak wynika z raportu „Veeam Cloud Data Management Report”, dotyczącego zarządzania danymi w chmurze,      73 proc. firm nie zaspokaja potrzeb użytkowników w zakresie nieprzerwanego dostępu do aplikacji i danych. Wiele przedsiębiorstw chce zacząć korzystać z narzędzi do zarządzania danymi w chmurze, aby lepiej spełniać wymagania w obszarze ochrony i wykorzystać potencjał tkwiący w posiadanych danych. Warszawa, 05 czerwca 2019 r.: — W ciągu ostatniej dekady ilość generowanych danych gwałtownie wzrosła. Wzrost ten jest tak szybki, że szacuje się, że w 2025 r. będziemy generować ponad 175 zetabajtów danych rocznie, czyli o prawie dwie trzecie więcej niż w roku 2018. Przedsiębiorstwa muszą tymi danymi odpowiednio zarządzać i chronić je niezależnie od ich lokalizacji. Jednak – jak pokazują wyniki ostatniego badania opublikowanego przez Veeam® Software, lidera w zakresie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają zarządzanie danymi w chmurze (Cloud Data Management™) – 73 proc. organizacji przyznaje, że nie jest w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników w zakresie nieprzerwanego dostępu do danych i usług. Kosztuje to przeciętną firmę aż 20 mln USD rocznie – negatywne konsekwencje przestojów mogą obejmować utratę przychodów,

spadek produktywności i zaufania klientów. Z drugiej jednak strony z tegorocznego badania wynika, że przedsiębiorstwa podejmują działania, aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom – prawie trzy czwarte (72 proc.) ankietowanych zamierza wykorzystać inteligentne zarządzanie danymi, nierzadko za pomocą narzędzi chmury hybrydowej.

Raport Veeam Cloud Data Management Report na rok 2019 powstał na podstawie badania, w ramach którego w 13 krajach ankietowano ponad 1500 menedżerów wyższego szczebla, odpowiedzialnych za obszary biznesowe i informatyczne. Stwierdzono, że respondenci są świadomi znaczenia zarządzania danymi dla sukcesu ich przedsiębiorstw, a jako płynące z niego korzyści wymieniają większą wydajność bieżącą i szanse na wsparcie transformacji biznesowej w przyszłości.

„Żyjemy w epoce danych, a przedsiębiorstwa powinny zrozumieć powagę sytuacji i aktywnie zadbać o ich skuteczną ochronę. Firmy muszą zarządzać danymi tak, aby były one zawsze dostępne. Muszą też wykorzystać ich wartość do zwiększania wydajności. Zapewnianie takiego poziomu powinno być obecnie standardem. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zarządzają swoimi danymi, mają przed sobą możliwości i szanse na zdobycie przewagi nad konkurencją. Menedżerowie powinni się więc zastanowić, czy mają pewność, że ich dane biznesowe będą zawsze dostępne. Jeśli nie są co do tego przekonani, muszą działać. Nasze badanie dowodzi tymczasem, że wiele firm działa zbyt wolno” – powiedział Ratmir Timashev, współzałożyciel firmy Veeam i wiceprezes działu sprzedaży i marketingu.

Przedsiębiorstwa stawiają na wykorzystanie możliwości

takich technologii jak chmura lub chmura hybrydowa, Big Data, sztuczna inteligencja i Internet rzeczy. Zakłada się, że inwestycje w technologie tego typu w roku 2019 wyniosą średnio 41 mln USD. Prawie połowa respondentów przyznała, że ochrona danych jest niezbędna do wydobycia potencjału z tych inwestycji. Niepokoi jednak fakt, że tylko 37 proc. przedsiębiorstw ma duże zaufanie do aktualnie używanych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych, a większość (73 proc.) przyznaje, że nie jest w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników. Utrudnia to wdrażanie narzędzi i procesów, które mogą przynieść firmie przewagę nad konkurencją, lecz menedżerowie zdają sobie sprawę z czekającej ich przedsiębiorstwa pracy. Ponad połowa ankietowanych chce wdrożyć inteligentne zarządzanie danymi i rozwiązania wielochmurowe w całej firmie, aby stawić czoła tym problemom.

Wdrożenie narzędzi cyfrowych niesie ze sobą znaczne korzyści – zdaniem firm generują one średnio 124 mln USD dodatkowych przychodów rocznie (na przedsiębiorstwo). Informacje te rzucają jednak światło na globalne rozbieżności w obszarze wdrażania narzędzi cyfrowych. Niektóre z największych gospodarek świata mogą być zmuszone do nadrabiania zaległości w dziedzinie inwestycji w innowacje cyfrowe. 41 proc. przedsiębiorstw japońskich i 48 proc. firm brazylijskich opisało swoje systemy zarządzania danymi jako dojrzałe – dla porównania, to samo stwierdziła tylko nieco ponad jedna czwarta przedsiębiorstw we Francji i Niemczech oraz tylko 11 proc. firm w Wielkiej Brytanii. Firmy japońskie i brazylijskie zamierzają zainwestować w ciągu najbliższych 12 miesięcy w inteligentne zarządzanie danymi średnio odpowiednio 105 mln USD i 73 mln USD, a więc znacznie więcej niż wynoszą średnie spodziewane inwestycje przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii (14 mln USD), Chinach (17 mln USD) i Stanach Zjednoczonych (38 mln USD).

„Obserwujemy obecnie rozwój zjawiska globalnego zbrojenia cyfrowego. Niektóre najbardziej rozwinięte gospodarki na świecie mogą pozostać w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie technologii cyfrowych. Firmy muszą zadbać o właściwe fundamenty cyfrowe, aby w inteligentny sposób zarządzać swoimi danymi i chronić swoją przyszłość. W tym celu przedsiębiorstwa muszą być wewnętrznie zintegrowane, a obszary informatyczne i biznesowe muszą ze sobą współpracować i razem stawiać czoła wyzwaniom w zakresie kultury i umiejętności” – dodał Ratmir Timashev.

Droga do inteligentnego rozwoju biznesu

Raport Veeam Cloud Data Management Report na rok 2019 dowodzi, że przedsiębiorstwa dążą do korzystania z inteligentnych narzędzi cyfrowych. Dlatego wprowadzają takie technologie jak zarządzanie danymi w chmurze i sztuczna inteligencja, oferujące generowany w czasie rzeczywistym przegląd sytuacji w całym przedsiębiorstwie i możliwość świadomego działania na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji. Badanie pokazuje, że firmy dążące do tego celu mają na całym świecie cztery punkty wspólne:

  1. Chmura– zarządzanie danymi w chmurze to kluczowy element realizacji inteligentnego zarządzania danymi. Trzy czwarte przedsiębiorstw używa platform oprogramowania jako usługi (SaaS). Wiele z nich korzysta z usług tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w chmurze, przy czym 51 proc. stosuje udostępniane jako usługi narzędzia kopii zapasowych (BaaS), a 44 proc. stawia na oferowane jako usługi rozwiązania do usuwania skutków awarii (DRaaS). Nie ma wątpliwości, że menedżerowie zdają sobie sprawę z zalet podejścia wielochmurowego i hybrydowego. Jako główne argumenty decydujące o wyborze takich rozwiązań wymieniają koszty, niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo danych.
  2. Kompetencje– przedsiębiorstwa muszą podnieść swoje kompetencje, aby mieć pewność, że ich pracownicy są w stanie korzystać z analiz danych i używać nowych, wdrażanych technologii. 9 na 10 firm uważa podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowych technologii u personelu za element kluczowy dla odniesienia sukcesu w ich inicjatywach cyfrowych.
  3. Kultura– kluczowe znaczenie ma stworzenie kultury organizacyjnej, która jest elastyczna i otwarta na nowe technologie, dzięki czemu umożliwia ludziom rozwój razem z przedsiębiorstwem. Ponad dwie trzecie respondentów jest przekonanych, że kultura ich przedsiębiorstwie musi stać się bardziej otwarta na technologie cyfrowe.
  4. Zaufanie– przedsiębiorstwa muszą wypracować zaufanie do biznesowych narzędzi cyfrowych, opartych na silnych fundamentach w postaci danych. Obecnie tylko jedna czwarta respondentów jest w pełni przekonana, że jest w stanie sprostać swoim wyzwaniom cyfrowym.

Z raportu Veeam Cloud Data Management Report na rok 2019 wynika wyraźnie, że nadszedł czas na podjęcie działań. Niezbędne są solidne fundamenty cyfrowe, zapewniające objęcie danych mechanizmami tworzenia kopii zapasowych i ich nieprzerwaną dostępność. Gdy firma uzyska takie podstawy, może pewnie wdrożyć nowe inicjatywy cyfrowe, wykorzystać wartość biznesową i uzyskać przewagę nad konkurencją zarówno dziś, jak i w dalszej perspektywie oraz wydobyć potencjał z zarządzania danymi w chmurze.

Informacje o raporcie

Firma Veeam zleciła agencji Vanson Bourne, jednej z czołowych firm analitycznych w sektorze technologicznym, opracowanie i przeprowadzenie badania stanowiącego podstawę dla prezentowanego raportu. Wiosną 2019 r. analitycy Vanson Bourne zrealizowali kompleksową ankietę internetową z udziałem 1575 dyrektorów z 13 różnych krajów. Ankietę przeprowadzono w Australii, Brazylii, Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Meksyku, Holandii, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie: https://go.veeam.com/cloud-data-management-report-2019-pl.

Dodatkowe materiały:

Infografika: https://www.veeam.com/wp-cloud-data-management-infographic.html.

Veeam Cloud Data Management Report Executive Brief: https://www.veeam.com/wp-cloud-data-management-report-summary.html.

Informacje o Veeam Software

Veeam jest liderem w dziedzinie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają zarządzanie danymi w chmurze (Cloud Data Management™). Veeam Availability Platform to najbardziej kompleksowe tego typu rozwiązanie, pomagające klientom w realizacji 5 etapów zarządzania danymi w chmurze. Veeam ma ponad 350 000 klientów na całym świecie, w tym 82 proc. z listy Fortune 500 oraz 66 proc. z listy Global 2000, oraz może pochwalić się poziomem zadowolenia klientów 3,5-krotnie przewyższającym średnią branżową. Globalna sieć Veeam obejmuje ponad 61 000 aktywnych partnerów handlowych oraz Cisco, HPE, NetApp i Lenovo jako wyłącznych resellerów, a także ponad 21 000 dostawców usług i rozwiązań chmurowych. Veeam ma  siedzibę w Baar w Szwajcarii oraz oddziały w ponad 30 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.veeam.com lub na profilu Veeam na Twitterze @veeam.

Raport IDC (2018) „The Digitization of the World From Edge to Core”