Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Barometr Providenta: czy opłaca się być mikroprzedsiębiorcą?

Obrazek
4 marca 2015

Praca w korporacji, czy swój własny biznes? Blisko 60% Polaków uważa, że małym firmom trudniej utrzymać się na rynku – takie wnioski płyną z Barometru Providenta.

 
Według badań GUS co 4 polski mikroprzedsiębiorca funkcjonuje na rynku dłużej niż 4 lata. Blisko 70% takich firm to przedsiębiorstwa typu self-employed, 20% natomiast stanowią niewielkie, rodzinne biznesy. W ramach cyklicznego badania opinii – Barometru Providenta okazuje się, że tylko 19% badanych gdyby mogło, wybrałoby pracę w małej firmie, lub postawiło na działalność na własną rękę.

Wciąż większym zaufaniem potencjalnych pracowników cieszą się duże firmy, wynika z tego, że małym firmom trudniej będzie znaleźć ludzi do pracy, zwłaszcza bardziej wykwalifikowanych specjalistów – komentuje Przemysław Kasza z działu badań Provident Polska.

Ile na rozpoczęcie działalności?

Niezależnie od wieku i płci blisko połowa Polaków (49%) widzi szansę na założenie biznesu dopiero przy wyłożeniu 10 tys. złotych. Na duży sukces respondenci liczą przy zainwestowaniu 25 tys. złotych (75%). Możliwość w 5 tys. złotych upatruje tylko 23% badanych.

Na początku można zainwestować niewiele,

nawet 5 tysięcy złotych środków własnych, żeby na spokojnie sprawdzić, czy biznes powoli będzie się rozkręcał i czy nadajemy się do prowadzenia własnej działalności. Jeżeli po kilku miesiącach zauważymy, że nasza firma ma swoich odbiorców, warto wtedy zastanowić się nad zainwestowaniem większego kapitału – podsumowuje Paweł Szustakiewicz, kierownik ds. rozwoju produktów w Provident Polska

Wybieramy korporacje, bo małym jest trudniej

Ponad 40% badanych przyznaje, że wolałoby pracować w korporacji niż w małej firmie. Niezależnie od wieku blisko 23% respondentów deklaruje, że obie propozycje potraktowałoby tak samo. Trudności w prowadzeniu mikroprzedsiębiorstwa dostrzega zdecydowana większość respondentów (57%).

Dodatkowo 59% badanych uważa, że mikroprzedsiębiorcy powinni mieć w instytucjach finansowych specjalną ofertę pożyczkową. Natomiast 25% respondentów uważa, że małe firmy powinny korzystać z oferty dla klientów indywidualnych.

Mikroprzedsiębiorcy mają problemy w dostępie do finansowania, często napotykają na barierę biurokratyczną – muszą przedstawić sprawozdania finansowe, wpływy na rachunek, potencjalne zabezpieczenia kredytu, zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US – mówi Paweł Szustakiewicz. W dodatku nawet po spełnieniu formalności często spotykają się z odmową, a duży wysiłek i potencjalnie słaby efekt zniechęcają ich do instytucji finansowych. Wiemy, że mikrofirmy poszukują nie tylko szybkiego jednorazowego finansowania, ale przede
wszystkim partnera finansowego rozumiejącego specyfikę ich działalności
– dodaje

O Barometrze Providenta

„Barometr Providenta” to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych Polaków. Provident obsługuje aktualnie ponad 853 tysięcy klientów w całej Polsce, dzięki czemu wyniki badania pokazują prawidłowości i zachowania, które są charakterystyczne dla Polaków o średnich i niższych dochodach.

*Badanie zrealizował PBS w dniach 13-15.02.2015 r. na ogólnopolskiej próbie n=1000 Polaków w wieku 15+.

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie obsługuje klientów w 8 krajach: Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku, Rumunii, na Litwie i w Bułgarii.

W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu. Provident udziela również finansowania mikroprzedsiębiorcom. Provident jest, członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” oraz ogólnopolski program grantowy „Wokół Nas”.

Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi: Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym. Jest także jednym z laureatów konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki, a także trzykrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015) oraz Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt. Firma jest notowana w prestiżowych rankingach, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”, na której Provident zajął 239. miejsce pod względem przychodów. W 2013 roku Biuro Zarządzania Projektami Provident Polska (z ang. Project Management Office) zostało uhonorowane przez grono największych autorytetów w zakresie zarządzania projektami w Polsce tytułem „Najbardziej Dojrzałego PMO na rynku polskim w 2013 roku”. W 2014 roku firma zajęła również 6. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w kategorii organizacji finansowych w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.