Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Co trzeci Polak niezadowolony z publicznej służby zdrowia. Dwie trzecie szuka pomocy w placówkach prywatnych.

1 czerwca 2019

Blisko jedna trzecia Polaków (29,2%) źle lub bardzo źle ocenia publiczną służbę zdrowia. Na negatywną opinię wpływ mają przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę oraz tłok i kolejki w placówkach – wynika z ogólnopolskiego badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie AXA Partners. W związku z tą sytuacją Polacy szukają już od wielu lat pomocy lekarskiej w placówkach niepublicznych. Aktualnie z prywatnych gabinetów korzysta już dwie trzecie ankietowanych (66,8%), a przeszło 4 na 10 posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne. 

Prywatna służba zdrowia jest postrzegana przez Polaków pozytywnie. Wśród osób, które choć raz w przeciągu minionych 12 miesięcy skorzystały z usług medycznych tego typu, aż 85,8% ocenia je pozytywnie - bardzo dobrze (30,3%) lub raczej dobrze (55,5%). Dla porównania podobną opinię na temat publicznej służby zdrowia ma tylko 37,6% badanych, a blisko co trzecia osoba (29,2%) jest zdania przeciwnego.

Na negatywną ocenę sektora publicznego wpływ mają przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę  (70% wskazań) oraz tłok i kolejki w placówkach (52,4%).

Wśród głównych bolączek wskazywane są również zbyt mała liczba placówek (11,5%), zbyt duże odległości placówek od miejsca zamieszkania respondentów (10,2%) oraz nieprzystosowanie placówek do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (8%).

Szukając pomocy medycznej Polacy coraz chętniej kierują się do prywatnych gabinetów lekarskich. Skorzystanie z niepublicznej służby zdrowia przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje dwie trzecie badanych (66,8%). Równocześnie, przeszło 4 na 10 osób (44,5%) wskazuje, że posiada ubezpieczenie prywatne – w całości lub częściowo opłacone przez pracodawcę (22%) lub finansowane samodzielnie (22,5%).

– Prywatne usługi medyczne są coraz popularniejsze wśród Polaków. Potwierdza to liczba pacjentów, która jest znacząco wyższa od liczby posiadaczy polis. Mając świadomość wyższego standardu świadczeń, coraz chętniej rozszerzamy ochronę także na bliskich. W naszej ocenie w najbliższych latach trend ten będzie się nasilał. Łatwy i szybki dostęp oraz pewność pomocy lekarskiej to główne przewagi konkurencyjne placówek niepublicznych, które z czasem niewątpliwe będą jeszcze bardziej widoczne – komentuje Łukasz Hajkowski, Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej AXA Partners.

Pomimo bardzo dobrej opinii na temat niepublicznej służby zdrowia, Polacy nie są jednak skłoni płacić we własnym zakresie dużych kwot na tego typu ubezpieczenie. Miesięcznie za prywatny pakiet medyczny, oferujący dostęp do

lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów, kwotę 50 zł jest gotowa zapłacić jedna trzecia badanych. Dla kwoty 75 zł odsetek wskazań sięgnął 17,1%, a dla 100 zł - 19,4%. Kwotę powyżej 200 zł byłoby skłonnych zapłacić 6,2% respondentów. Równocześnie tylko co piąty badany Polak (21,9%) nie wyraził chęci ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu prywatnego ubezpieczenia medycznego.

Gotowość do rozszerzenia prywatnego pakietu medycznego i objęcia nim członków rodziny deklaruje dwie trzecie badanych. Kwotę 100 zł miesięcznie jest skłonnych zapłacić 37,8% ankietowanych. Dla kwoty 150 zł odsetek ten wyniósł 14,4%. Wydatek minimum 200 zł jest w stanie zaakceptować 13,9% respondentów. Z kolei co trzecia osoba (33,9%) nie chciałoby płacić za rozszerzenie pakietu.

­– Prywatna polisa medyczna finansowana lub współfinansowana przez pracodawcę to wciąż jedno z najlepiej postrzeganych świadczeń pozapłacowych. Przynosi ona wymierne korzyści zarówno ubezpieczonym, jak i firmie. Łatwy dostęp do usług medycznych pomaga pracownikowi dbać o zdrowie swoje oraz bliskich, co w efekcie pozytywnie przekłada się na jego frekwencję i efektywność w pracy. W obliczu narastających problemów publicznej służby zdrowia, atrakcyjność ubezpieczeń prywatnych będzie systematycznie rosła – podsumowuje Łukasz Hajkowski.

Badanie zrealizowane przez SW Research na zlecenie AXA Partners na reprezentatywnej grupie pełnoletnich Polaków, N=1075, CAWI, maj 2019 r.