Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015

27 kwietnia 2015

Podsumowanie pierwszego kwartału

  • Sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 13% do poziomu 53,5 mld SEK (47,5). Znaczne zmiany walutowe wpłynęły na sprzedaż pozytywnie. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnienie zmiany kursów walutowych spadła o 6% rdr, głównie za sprawą obniżonej aktywności w obszarze mobilnego internetu szerokopasmowego w Ameryce Północnej.
  • W obecnej perspektywnie, prognozujemy szybkie tempo wdrożenia 4G w Chinach oraz kontynuację wolnego tempa w obszarze internetu mobilnego w Ameryce Północnej w krótkim terminie.
  • Usługi specjalistyczne (Professional Services) miały silny kwartał.
  • Marża brutto zmalała rdr do 35,4% (36,5) za sprawą mniejszej ilości kontraktów pojemnościowych w Ameryce Północnej oraz utrzymującego się szybkiego tempa wdrożeń 4G w Chinach, wzrosły opłaty restrukturyzacyjne.
  • Program efektywnościowy ogłoszony w listopadzie 2014 roku przebiega zgodnie z planem. Spodziewane są oszczędności w wysokości 9 mld SEK, z pełnym efektem w 2017 roku.
  • Zysk operacyjny wyniósł 2,1 (2,6) mld SEK. Nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych 0,6 mld SEK (0,1) - zysk operacyjny utrzymał się na stałym poziomie rdr.
  • Efekt walutowy netto miał pozytywny wpływ na zysk operacyjny, mimo negatywnego wpływu na zabezpieczające kontrakty walutowe-1,4 mld SEK (-0,1).
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -5,9 mld SEK (9.4), głównie za sprawą wzrostu kapitału obrotowego.

SEK mld. Q1 2015 Q1 2014 Zmiana (rdr)
Q12014
Q12015
Q4 2014 Zmiana(kdk)
Q4 2014
Q1 2015
Sprzedaż netto 53,5 47,5 13% 68,0 -21%
Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek - - -6% - -28%
Marża brutto 35,4% 36,5% - 36,6% -
Zysk operacyjny 2,1 2,6 -19% 6,3 -66%
Marża operacyjna 4,0% 5,5% - 9,3% -
Zysk netto 1,5 1,7 -14% 4,2 -65%
Zysk rozwodniony na akcję, SEK 0,4 0,65 -38% 1,29 -69%
EPS (Non-IFRS), SEK 1) 0,77 0,9 -14% 1,71 -55%
Cash Flow z działalności operacyjnej -5,9 9,4 - 8,6 -
Przypływy pieniężne netto na koniec okresu 15,9 43,6 -64% 27,6 -44%

1) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji;

Pełna wersja raportu

Więcej o Ericsson

Ericsson jest siłą napędowa stojącą za Networked Society – światowy lider w obszarze usług technologi komunikacyjnych. Nasza długotrwała relacja z wszystkimi najważniejszymi operatorami telekomunikacyjnymi na świecie pozwala ludziom i całym branżom osiągać swój pełen potencjał oraz tworzyć zrównoważoną przyszłość.

Nasze usługi, oprogramowanie i infrastruktura – zwłaszcza mobilność, szerokopasmowy internet oraz chmura - services, software and infrastructure – pozwalają branży telekomunikacyjnej i innym sektorom lepiej funkcjonować, zwiększać efektywność, podnosić poziom customer experience i korzystać z nowych możliwości.

Zatrudniamy około 115 000 pracowników i posiadamy klientów w 180 krajach. Łączymy globalną skalę działania z liderowaniem w obszarze technologii i usług. Wspieramy sieci, które łaczą ponad 2,5 mld subskrybentów. Czterdzieści procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson.

Nasze inwestycje w R&D zapewniają nam i naszym klientów pozycję lidera.

Uruchomiona w 1876, firma Ericsson ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. Sprzedaż netto firmy wyniosła w 2014 roku 228,0 mld SEK (33,1 mld USD). Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska