Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Jak budować lojalność pracownika?

Obrazek
Fot.
4 czerwca 2014

Współcześnie rzadko zdarza się, żeby pracownik był związany z firmą od początku swojej kariery, aż do emerytury. W zależności od branży, czy specyfiki pracy rotacja jest różna. Wspólne jest to, że o nowego, wykwalifikowanego i zaangażowanego pracownika wcale nie jest łatwo. Coraz więcej firm staje więc przed wyzwaniem – jak budować lojalność swoich pracowników i wyróżniać się na rynku pracodawców?


Najbardziej pożądane formy motywacji pracowników to gratyfikacja finansowa, służbowy samochód, specjalistyczne szkolenia czy kafeteria benefitów. Co zrobić, gdy firmy nie stać na tak bogaty pakiet benefitów pracowniczych? „Na lojalność oraz zaangażowanie w pracę wpływ ma stosunek pracownika wobec firmy. Pozytywna atmosfera w zespole, wzmacnianie poczucia osobistego rozwoju pracownika, elastyczność czasu pracy ułatwiająca godzenie życia zawodowego z osobistym to wybrane przykłady budowania lojalności, niewymagające nakładów finansowych. Istotne jest również wracanie z informacją zwrotną – docenianie sukcesów jest motorem do dalszej efektywnej pracy” – twierdzi Agnieszka Laskowska, Dyrektor ds. Polityki Personalnej.

System motywacji wewnętrznej stanowi podstawę, ale nie wystarczy. Dlatego firmy sięgają po relatywnie

atrakcyjne finansowo narzędzia, takie jak abonamenty medyczne oraz karty sportowo-rekreacyjne. Coraz popularniejsze – szczególnie w branżach specjalistycznych – są grupowe ubezpieczenia na życie. Pracownik objęty takim ubezpieczeniem otrzymuje poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Ubezpieczenie na życie działa przez 24 godziny na dobę. Dzięki niemu pracownik może czuć się bezpieczny także w drodze do domu, na zakupach, czy spędzając czas z rodziną. Ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną pozwalają pracownikom odkładać pieniądze na dowolny cel, np. na emeryturę. Warto zaznaczyć, że w opcji inwestycyjnej w ramach ubezpieczenia grupowego, pracodawca ma możliwość dowolnego sterowania wysokością wpłaconej kwoty na konto pracownika, np. w zależności od stanowiska czy też osiąganych wyników.

Dodatkowo istnieje możliwość wliczenia wydatków poniesionych z tytułu ubezpieczenia pracowników w koszty uzyskania przychodu po spełnieniu odpowiednich warunków; po pierwsze uprawnionym do otrzymania świadczenia musi być pracownik, a po drugie w umowie ubezpieczenia musi być zapis mówiący o tym, że przez 5 lat nie może być dokonana wypłata kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, bądź z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie oraz nie ma możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy. Istotny jest fakt, że składka finansowana przez pracodawcę, jest przychodem pracownika i
musi być odprowadzony od niej podatek dochodowy.

Dlaczego ubezpieczenie na życie stanowi istotny element budowania lojalności pracownika wobec firmy? „Pamiętajmy, że grupowe ubezpieczenia to pakiet długoterminowych korzyści zapewniający przede wszystkim finansowe wsparcie w trudnych sytuacjach, takich jak: wypadki, ciężkie choroby, pobyt w szpitalu czy operacja. Niektóre pakiety obejmują również swym zakresem najbliższą rodzinę pracownika, np. umożliwiają wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu ciężkiego zachorowania dziecka lub małżonka lub pozwalają na szybką wypłatę pieniędzy, jeżeli któryś z członków rodziny ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi” – wskazuje Przemysław Pakulski, Kierownik Produktu ING Życie.

Grupowe ubezpieczenia na życie są bardzo często stosowane, jako pozafinansowe formy wynagradzania oraz motywowania pracowników. Nie zawsze jednak pracownik otrzymuje informację odnośnie tego, co zapewnia mu polisa oraz jaki zakres oferuje. Dlatego warto, by pracownicy sami zwrócili uwagę na to, jakie benefity daje im grupowe ubezpieczenie na życie. W tym celu należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które określają zakres ochrony (np. liczbę chorób, operacji, limity wypłat itd.), definicję zdarzeń oraz listę wyłączeń – czyli sytuacje, kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia.

Firmy, które zapewniają swoim pracownikom, jak i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa oraz ochrony, mogą liczyć w zamian na lojalność. W dzisiejszych czasach, gdy niezwykle trudno jest pozyskać nowych, specjalistów, zwłaszcza w wąskich dziedzinach, istotne jest budowanie trwałych i długofalowych pozytywnych relacji.