Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

James Chapman: Rekordowe obroty na rynku inwestycyjnym nieruchomości handlowych w Polsce

Obrazek
4 grudnia 2015

Pozytywne nastroje, które obserwujemy na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, utrzymają się również w 2016 r. Obecnie największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się rynek nieruchomości handlowych w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę transakcje, które będą finalizowane w przyszłym roku w Czechach, kraj ten będzie największym konkurentem Polski. Dalszego wzrostu aktywności inwestycyjnej oczekujemy również na Słowacji i Węgrzech oraz w Rumunii.  W 2016 r. Polska będzie nadal głównym rynkiem inwestycji w nieruchomości handlowe ze względu na jej wielkość i atrakcyjność wynikającą z bardzo dobrych wskaźników gospodarczych.

 

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych w Polsce wyniosła 650 mln euro. Z kolei dzięki dużej aktywności inwestorów w czwartym kwartale łączny wolumen obrotów w bieżącym roku może przekroczyć rekordowy poziom 1,3 mld euro z 2013 r. Główny w tym udział będą mieć sprzedaż Starego Browaru w Poznaniu funduszowi Deutsche Asset & Wealth Management za 290 mln euro oraz dwie kolejne duże transakcje, które zostaną zawarte w miastach regionalnych

do końca grudnia – każda o wartości ponad 200 mln euro.  Rekordowej aktywności inwestycyjnej można oczekiwać także w pierwszym kwartale 2016 r. i całym przyszłym roku. Główne czynniki rozwoju rynku handlowego w Polsce to wzrost wydatków konsumenckich i silna gospodarka.

 

Jednym z kluczowych trendów na rynku nieruchomości handlowych w Polsce jest rosnące zainteresowanie obiektami o dominującej pozycji w zasięgu ich oddziaływania, czego przykładem jest Centrum Handlowe Riviera w Gdyni, które zostało niedawno sprzedane za ok. 300 mln euro. Inwestorzy także coraz chętniej inwestują w obiekty średniej wielkości wyceniane na ok. 70-150 mln euro w mniejszych miastach na terenie całego kraju, ale cieszące się silną pozycją na swych rynkach. Od kilku miesięcy rośnie również zainteresowanie drugorzędnymi nieruchomościami handlowymi – ten nowy trend utrzyma się także w przyszłym roku. Z tego względu niektóre starsze obiekty mogą liczyć na dokapitalizowanie w związku z ich repozycjonowaniem przez inwestorów.

 

Pod względem struktury narodowościowej inwestorów największą grupę kupujących przez większość 2016 r. będą stanowić podmioty z Niemiec, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Swoją obecność na polskim rynku nieruchomości handlowych zaznaczy także kapitał kanadyjski i amerykański. Jednak w przyszłym roku zmieni się struktura kapitału napływającego do Polski. Zmniejszy się

liczba inwestorów oportunistycznych, a wzrośnie znaczenie inwestorów długoterminowych poszukujących aktywów, które będą odgrywać bardziej strategiczną rolę w portfelach inwestycyjnych. Ponadto na polski rynek mogą wejść również nowi gracze z całego świata, między innymi z Republiki Południowej Afryki.

 

Autor: James Chapman, Partner i dyrektor działu rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Cushman & Wakefield