Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

KONTROLA KONCENTRACJI – POLOMARKET I STOKROTKA

14 lipca 2015

Polomarket i Stokrotka mogą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę. Transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

 
[Warszawa, 10 lipca 2015 r.] Wspólny przedsiębiorca, pod nazwą Polskie Supermarkety zostanie utworzony aby koordynować politykę zakupową dla sieci sklepów uczestników koncentracji. Ma m.in. prowadzić negocjacje z dostawcami, opracowywać listę zakupową oraz organizować bezpośredni import wybranych towarów.

Polomarket jest m.in. właścicielem dwóch hurtowni obsługującej ogólnopolską sieć sklepów pod tą samą nazwą. Stokrotka stoi na czele ogólnopolskiej sieci sklepów własnych i franczyzowych działających pod marką Stokrotka. Jej jedynym udziałowcem jest Emperia Holding.

Polskie Supermarkety nie będą prowadzić działalności na rynkach, na których pokrywa się aktywność uczestników koncentracji – czyli zaopatrzenia lub sprzedaży hurtowej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (AKCU). Na tych rynkach również nie dojdzie do ograniczenia konkurencji. Hurtownie uczestników koncentracji znajdują się w różnych województwach, dlatego nie konkurują bezpośrednio ze sobą. Koncentracja nie doprowadzi również do zmiany struktury rynku zaopatrzenia w AKCU. W dotychczasowym orzecznictwie UOKiK oraz Komisji Europejskiej jest on określany jako krajowy, a wspólne udziały uczestników koncentracji nie

są na tyle wysokie, żeby mogły być zagrożeniem dla konkurencji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.