Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Leasing-Experts po III kw. 2014 r.: czterokrotny wzrost zysku netto w wyniku dynamicznego rozwoju funduszu leasingowego

19 listopad 2014

Leasing-Experts, jedyna w Polsce spółka specjalizująca się w leasingu nieruchomości do 1 mln zł, po raz kolejny wypracowała znaczący wzrost wyników finansowych. W okresie 1-3Q2014 przychody spółki wzrosły o ponad 100%, a EBITDA i zysk netto o ponad 300%. W ostatnich miesiącach spółka znacząco zwiększyła także udział w rynku leasingu nieruchomości.


W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2014 r. spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 2.633 tys. zł (wzrost o 111,7% r/r). Zysk EBITDA wyniósł 697,2 tys. zł, co stanowi wzrost o 305,5% r/r, a zysk netto 513 tys. zł - wzrost o 327,1% r/r. Jednocześnie poziom marż kształtuje się na zdecydowanie wyższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – marża EBITDA wzrosła o 12,7 p.p. do poziomu 26,5%, a marża netto o 9,8 p.p. do poziomu 19,5%.

Uruchomiony w maju br. roku fundusz leasingowy, dedykowany finansowaniu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o wartości transakcji do 1 mln zł, osiąga bardzo dobre rezultaty. – Produkt zyskuje na popularności – dostajemy coraz to więcej

zapytań. W związku z tym zawieramy kolejne transakcje, co przekłada się na wzrost naszego portfela nieruchomości i sytuację operacyjną – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Leasing-Experts. – Efekty są już widoczne w naszych sprawozdaniach finansowych – dodaje.

Zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu za III kw. 2014 r. Leasing-Experts kwalifikuje się na trzecią pozycję na rynku pod względem ilości zrealizowanych transakcji leasingu nieruchomości. – Z kwartału na kwartał realizujemy więcej transakcji. Wśród naszych klientów są zarówno mniejsze przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje takie jak Rank Progress, z którym zawarliśmy w IV kw. br. umowy na łączną wartość ponad 9 mln zł. Wyniki tej transakcji będą widoczne w raporcie okresowym za IV kw. 2014 r. – mówi Marcin Pawłowski.

Równolegle spółka rozwija działalność brokerską – obecnie posiada największą sieć oddziałów franczyzowych wśród firm pośrednictwa finansowego w Polsce, a w planach ma otwarcie kolejnych. – Dodatkowo, poprzez przejęcie spółki Aircraft Lease Poland, weszliśmy w nowy segment działalności – leasing samolotów. Obecnie prowadzimy rozmowy w ramach pierwszych umów – dodaje Marcin Pawłowski.

Zgodnie z prognozą, spółka zamierza w całym 2014 r. osiągnąć zysk netto na poziomie 1 mln zł. – Nie mam wątpliwości, że IV kwartał
br. także będzie bardzo dobry. W samym październiku oddaliśmy w leasing nieruchomości o wartości ponad 9 mln zł. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi
– mówi Marcin Pawłowski.

Skonsolidowane wyniki finansowe Leasing-Experts za 1-3Q2014 i dane porównywalne

[zł] 1-3Q2013 1-3Q2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 243 747 2 633 088 +111,7%
Zysk ze sprzedaży 136 621 702 500 +414,2%
Marża na sprzedaży 11,0% 26,7% +15,7 p.p.
EBITDA 171 937 697 238 +305,5%
Marża EBITDA 13,8% 26,5% +12,7 p.p.
EBIT 165 308 681 232 312,1%
Marża EBIT 13,3% 25,9% +12,6 p.p.
Zysk netto 120 108 513 039 +327,1%
Marża netto 9,7% 19,5% 9,8 p.p.

O spółce

Leasing-Experts S.A. to fundusz, który jako jedyny w Polsce specjalizuje się w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o wartości transakcji do 1 mln zł. Spółka świadczy również usługi zewnętrznej sieci sprzedaży dla czołowych spółek leasingowych w Polsce, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Spółka jest największym niezależnym brokerem leasingowym pod względem wielkości sieci oddziałów w Polsce. Opiera swoją działalność na indywidualnym podejściu do klienta i doświadczonej kadrze.

Firma powstała w 2010 r., posiada 94 oddziały franczyzowe na terenie całej Polski. Od października 2013 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect. Spółka jest także emitentem obligacji – do tej pory wyemitowała papiery o łącznej wartości 10,57 mln zł. Pierwsza wyemitowana seria obligacji o wartości 1,07 mln zł została przedterminowo wykupiona przez spółkę. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst. Głównym akcjonariuszem spółki jest Marcin Pawłowski, posiadający 79,6% udziału w głosach.