Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Lufthansa i związek zawodowy pilotów VC podpisują długofalowe porozumienie dot. umów zbiorowych

Obrazek
Fot.
11 października 2017

Lufthansa i związek zawodowy pilotów Vereinigung Cockpit (VC) podpisali nową umowę zbiorową regulującą otwarte dotychczas kwestie. Podpisany kontrakt jest spójny porozumieniem z marca. Umowa podlega zatwierdzeniu przez członków związku
i będzie poddana głosowaniu.

  • Wyczerpujący pakiet zawiera wszystkie kwestie otwarte zgodnie
    z porozumieniem z marca 2017
  • 15% strukturalnej redukcji kosztów załóg pilotów
  • Zmniejszenie zobowiązań emerytalnych o wartość trzycyfrową w milionach euro; pozytywny jednorazowy wpływ na EBIT 2017
  • Perspektywy zatrudnienia i kariery dla młodszych pilotów i pilotów
    w Lufthansie, Lufthansie Cargo i Germanwings
  • Stopniowy wzrost wynagrodzeń i jednorazowych płatności równolegle do uwolnienia kosztów strukturalnych
  • Umowa na ustalonych warunkach ważna przynajmniej do 2022 roku

 

Strony zgodziły się min. na ramy umowy zbiorowej oraz nowe porozumienie dot. wynagrodzeń, jak również zgodziły się w sprawie emerytur i płatności przejściowych trwających przynajmniej do czerwca 2022 roku. Tym samym podpisane porozumienie gwarantuje długofalową, stabilną relację z ze związkiem zawodowym. Nowe kontrakty pozwolą zaoszczędzić 15% kosztów personelu w kokpicie – zanim nastąpią podwyżki. Jednocześnie porozumienie umożliwi zatrudnienie młodszych pilotów w wyżej wymienionych liniach.

 

„Dzięki umowie zbiorowej stworzyliśmy podstawy dla

nowego partnerstwa z VC,”
– powiedziała Dr. Bettina Volkens, Dyrektor Zarządzająca ds. Korporacyjnych Zasobów Ludzkich oraz Prawnych. „Razem tworzymy warunki spokojnej, zrównoważonej współpracy do 2022 roku. Ten kompromis otwiera perspektywy dla naszych pilotów
i stanowi znaczący czynnik przewagi konkurencyjnej naszej firmy.” – dodała.

 

Emerytury i płatności przejściowe

System emerytalno-rentowy przejdzie zmianę z systemu określonych świadczeń na system określonych składek, zgodnie z porozumieniem zawartym z personelem naziemnym i kabinowym. W rezultacie zobowiązania emerytalne zostaną obniżone do wysokiej, trzycyfrowej liczby w milionach euro, dzięki czemu EBIT 2017 poprawi się również o znaczącą, trzycyfrową liczbę w milionach euro.

 

Piloci utrzymają w przyszłości swoje dotychczasowe świadczenia z tytuły osiągniętego wieku i będą mogli odprowadzać dodatkowe, dobrowolne składki. Obecny system płatności przejściowych zostanie utrzymany na dotychczasowych zasadach. Jednak do 2021 roku średni wiek pilotów Lufthansa Passenger Services przechodzących na emeryturę będzie stopniowo rosnąć do 60 roku życia. Jest to obecnie obowiązujący wiek dla pilotów Lufthansa Cargo i Germanwings. Piloci będą mogli również nadal chronić swoje prawa przed trwałą niezdolnością do wykonywania przelotów.

 

Perspektywy kariery dla pilotów

W ramach uzgodnionych warunków, piloci Lufthansy, Lufthansa Cargo i Germanwings będą obsługiwać min. 325 maszyn do końca 2022 roku, co przełoży się na lepsze możliwości kariery.

Zatrudnionych będzie ponad 700 młodszych pilotów i w przyszłości powinno być utworzonych przynajmniej 600 stanowisk dla przyszłych kapitanów.

 

Wynagrodzenia i zbiorowy układ pracy

Piloci Lufthansy, Lufthansa Cargo i Germanwings otrzymają roczne podwyżki płac
w wysokości łącznej 10,3% i jednorazową wypłatę 1,8 miesięcznego wynagrodzenia za okres od maja 2012 do czerwca 2022 roku.

 

Bariera wejścia i wysokość ewentualnych ostatecznych wynagrodzeń dla przyszłych pracowników będą się opierać na obecnym poziomie. Struktura wynagrodzeń obecnych pracowników pozostaje niezmieniona. Bardziej umiarkowane wzrosty pozwolą na redukcję kosztów. Dodatkowo uzgodniono dalsze działania mające na celu poprawę produktywności.