Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Miesięczny raport absencji chorobowej Conperio – marzec 2019

Obrazek
25 maja 2019

Raport absencji chorobowej Conperio – raport zawiera najważniejsze wskaźniki dotyczące absencji chorobowej w polskich przedsiębiorstwach, pochodzące z platformy Conperio Indeks, która uwzględnia dane z ponad 90 firm i regularnie rozrasta się o nowe podmioty działające w całej Polsce.

Zasięg terytorialny: Polska, z wykluczeniem woj.: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego (marzec 2019)

Główne analizowane branże: automotive, przemysł ciężki, hutnictwo, przemysł lekki, produkcja spożywcza, logistyka (marzec 2019)

Wielkość próby: około 88 tys. pracowników z ponad 90 firm (marzec 2019)

Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio:W marcu obserwujemy wygaszenie wpływu infekcji grypowych na absencję chorobową oraz znaczny spadek absencji chorobowej, zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca – średni wskaźnik absencji chorobowej dla wszystkich analizowanych podmiotów wyniósł 6,9%, z udziałem zwolnień chorobowych ze wskazaniem jeden na poziomie poniżej 15%.”

1.Średni czas trwania ZLA w miesiącu u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach):

Wskazanie lekarskie

1–chory powinien leżeć

2–chory może chodzić

0opieka

Poniżej 29 lat

5,3

8,3

5,8

Poniżej 39 lat

5,4

6,9

7,1

Poniżej 49 lat

6,1

8,1

4,9

Poniżej 50 lat

7,1

8,8

9,8

Średnia

5,475

8,275

6,95

Średnia długość trwania zwolnienia lekarskiego u wszystkich badanych podmiotów to w przybliżeniu: 7,9 dnia.

2.Wartości współczynnika absencji chorobowej u wszystkich badanych podmiotów (%)

13,6% - Najwyższy

2,7% - Najniższy

6,9 % – Średni

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

3.Wartość współczynnika absencji chorobowej w zależności od wielkości zatrudnienia (%)

Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – 5,1 %

Firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników – 6,3 %

Wartość współczynnika absencji bez względu na wielkość firmy – 6,9%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

4.Wartość współczynnika absencji chorobowej w poszczególnych gałęziach przemysłu (%)

- Produkcja spożywcza 7,1%

- Automotive – 5,1%

- Przemysł ciężki 4,8%

- Przemysł lekki 4,9%

- Logistyka – 7,1%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

O CONPERIO

Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.