Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Oferty o pracę 2015 - w jakiej branży jest ich najwięcej?

Obrazek
Fot.
9 czerwca 2015

Problemy trapiące polski rynek pracy wydają się powoli odchodzić w niepamięć. W przeciągu ostatnich kilku kwartałów mogliśmy bowiem zaobserwować wzrost zatrudnienia, który spowodowany był między innymi pozytywnym wskaźnikiem PKB, ale także czynnikami demograficznymi. Znaczenie miały również deficyty wykwalifikowanych pracowników. Gdzie nowe oferty pracy będą więc pojawiać się najczęściej w 2015 roku?

Przede wszystkim przemysł
Pozytywnych informacji szukać możemy już w sferze ogólnej. Miniony I kwartał bieżącego roku zaowocował bowiem wzrostem wskaźnika netto zatrudnienia w całej gospodarce na poziomie +6 proc. Według Barometru Perspektyw Zatrudnienia, przeprowadzonego przez firmę ManpowerGroup, najczęściej zatrudniani byli pracownicy produkcyjni, operatorzy maszyn, a także fachowcy z branży logistycznej i transportowej. Poszukiwano ponadto handlowców oraz spedytorów. Sytuacja ta spowodowana jest głównie małym zainteresowaniem, jakim cieszą się szkoły techniczne, przygotowujące pracowników wykwalifikowanych. Niedobór kandydatów chcących szkolić się w tym zakresie w sposób naturalny odbija się na sytuację na rynku pracy.

Początek roku to także potwierdzenie niemalejącego popytu na specjalistów z branży IT. Ich niewystarczająca liczba związana jest w głównej mierze z

wysokim poziomem konkurencji ze strony zagranicznych firm. Informatycy, programiści czy graficy komputerowi, w związku z ciągłym rozwojem technologicznym, poszukiwani są na całym świecie. Polskie firmy, mimo że zarobki w branży nie należą do najmniejszych, wypadają blado na tle konkurentów, zwłaszcza ogromnych korporacji, dlatego często stoją na gorszej pozycji w walce o pracownika. Sytuacja ta powoduje, iż oferty o pracę w tym sektorze pojawiają się niezwykle często.

II kwartał pod znakiem budowlanki
Wspomniany już Barometr Perspektyw Zatrudnienia, w prognozach na dalszą część roku wskazuje, iż tendencja ta zostanie podtrzymana. Nadal sporym zainteresowaniem cieszyć się będą przede wszystkim pracownicy przemysłowi, a także ci związani z branżą transportową i logistyczną. Na najwyższy wzrost liczyć może jednak segment budownictwa, dla którego prognoza netto zatrudnienia wynosi aż +21 proc. Wzrost czeka także sektor usługowy, branżę hotelarską i gastronomiczną, a także segment finansowy, dla których prognoza netto zatrudnienia kształtuje się w granicach +5 proc.
Największe obniżki zanotują natomiast branża energetyczna, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Spadki na poziomie od 4 do 6 proc. obserwowane były już na początku roku, dlatego przygotowywane prognozy na kolejne okresy nie powinny być zaskoczeniem dla rynku.

Praca dzięki kompetencjom miękkim
Ciągły
niedobór odpowiednio przygotowanych pracowników, spowodowany migracjami zarobkowymi, a także brakiem zainteresowania edukacją techniczną, przy niemalejącej popularności uczelni humanistycznych powoduje, iż w najbliższym czasie na rynku pracy duże znaczenie będą miały także tak zwane kompetencje miękkie. Dotyczą one między innymi umiejętności komunikacyjnych oraz wielozadaniowości, na które pracodawcy zwracają szczególną uwagę. Niezmiernie ważna w dalszym ciągu jest także znajomość języków obcych.

Perspektywy dla polskiego rynku pracy kształtują się obiecująco - jeżeli zostanie podtrzymany rozwój gospodarczy, miejsc pracy będzie przybywać. Nie należy zapominać jednak o tym, iż brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowników może w dłuższym okresie okazać się czynnikiem destabilizującym.

Źródła:
http://www.gorzow.pl/attachments/article/5676/Barometr%20Manpower%20Pers...
http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manp...