Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Roman Pionkowski delegowany do objęcia funkcji Prezesa Zarządu Energi

8 grudnia 2015

Rada Nadzorcza Energa SA delegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA Romana Pionkowskiego, członka Rady, od lat związanego z Grupą Energa. Ze składu Zarządu odwołano Andrzeja Tersę oraz Jolantę Szydłowską.

 

Rada Nadzorcza Energa SA, która zebrała się 7 grudnia 2015 roku, dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy delegowany został Członek Rady, Roman Pionkowski. Obecnie w skład Zarządu wchodzi również Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych. 

 

Jednocześnie ze składu Zarządu odwołano Andrzeja Tersę, Prezesa Zarządu oraz Jolantę Szydłowską, Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych.

 

Roman Pionkowski w ostatnim czasie był Prezesem Energa Operator, największej spółki z Grupy Energa, lidera segmentu dystrybucji energii elektrycznej. Od wielu lat związany jest z Grupą Energa – był członkiem Zarządu Energa SA oraz  Prezesem Zarządu Elektrownia Ostrołęka SA. Od 2013 r. do kwietnia 2015 jako Prezes Zarządu PSE Inwestycje SA kierował projektowaniem i nadzorem inwestycyjnym dla inwestycji sieciowych PSE SA. Na mocy decyzji Ministra Skarbu, 3 grudnia został powołany do składu

Rady Nadzorczej Energa SA.

 

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

 

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.