Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Rozpoczęcie budowy nowoczesnego zakładu produkującego proppanty ceramiczne. Powstaje nowa gałąź przemysłu w Polsce.

Obrazek
Fot.
16 kwietnia 2014

W Lubsku (woj. lubuskie) odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod zakład spółki Baltic Ceramics S.A., w którym w przyszłym roku rozpocznie się produkcja proppantów ceramicznych – materiału wykorzystywanego do poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy naftowej. Docelowo nowy zakład będzie produkował do 135 tys. ton materiału, którego rynek, zgodnie z danymi międzynarodowych firm badawczych, w ostatnich 12 latach rósł średnio o 23% rocznie.

11 kwietnia 2014 r. przedstawiciele notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A., strategicznego inwestora Baltic Ceramics S.A., oficjalnie rozpoczęli pierwszy etap budowy zakładu produkującego najwyższej jakości proppanty ceramiczne, m.in. stosowane z powodzeniem w Ameryce Północnej w procesie szczelinowania hydraulicznego w pozyskiwaniu gazu ze skał łupkowych.

Będzie to pierwszy tego typu zakład w Unii Europejskiej. Dzięki unikalnej technologii chronionej patentami proppanty ceramiczne wytwarzane przez Baltic Ceramics będą charakteryzowały się unikalnymi cechami fizycznymi, funkcjonalnymi i użytkowymi w porównaniu do konkurencyjnych produktów dostępnych obecnie na globalnym rynku. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków europejskich w ramach

programów Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


- Tworzymy nową gałąź polskiego przemysłu. Chcemy, aby proppanty Baltic Ceramics trafiły na platformy wiertnicze Morza Północnego oraz wybrzeży Afryki. Z naszego zakładu produkcyjnego będziemy zaopatrywać przede wszystkim firmy branży wydobywczej w Europie i na Bliskim Wschodzie. Nasze produkty pozwolą uwolnić potencjał schowany teraz głęboko w ziemi. Wierzę, że ta inwestycja przyczyni się do bezpiecznego i skutecznego poszukiwania, a następnie wydobywania gazu ze złóż łupkowych zarówno w Polsce, jak i na świecie – powiedział Dariusz Janus, Prezes Zarządu grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A.


Inwestycja obejmuje budowę zakładu na działce o powierzchni ponad dwóch hektarów oraz zakup najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, m.in. wyposażenie laboratoriów oraz hal produkcyjnych.

Zakończenie prac budowlanych oraz uruchomienie linii produkcyjnych planowane jest na II połowę 2015 roku. Pierwotnie wielkość produkcji wyniesie około 60.000 ton proppantów ceramicznych rocznie. Docelowo Baltic Ceramics planuje produkować około 135.000 ton proppantów rocznie, co będzie pokrywać ok. 5% światowego zapotrzebowania. W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie blisko 30 osób.

Innowacyjne proppanty ceramiczne, produkowane w nowoczesnej, autorskiej, technologii, będą głównym produktem Baltic Ceramics. Wedle przewidywań spółki ich pełny asortyment, o różnych rozmiarach, doskonałej jakości i wytrzymałości, pozwoli osiągnąć
pozycję jednego z liderów w produkcji proppantów ceramicznych. Dzięki centralnemu położeniu w Europie, proppanty będą dostarczane do firm serwisowych i koncernów energetycznych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Bliskiego Wschodu.

O Baltic Ceramics S.A.

Baltic Ceramics specjalizuje się w produkcji ceramicznych proppantów, stosowanych w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (w tym ze skał łupkowych) oraz konwencjonalnych. Dzięki chronionej wnioskami patentowymi, zaawansowanej technologii produkcji oraz posiadanym złożom iłów ogniotrwałych, oferuje najwyższej jakości materiał, nawet kilkukrotnie zwiększający efektywność wydobycia gazu oraz ropy naftowej.

Zlokalizowana w Lubsku budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego proppantów ceramicznych jest strategiczną inwestycją spółki. Docelowo jego moce produkcyjne wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało ok. 5% światowego zapotrzebowania. Dzięki centralnemu położeniu zakładu produkcyjnego w Europie oraz elastyczności w zakresie produkcji małych partii produktu wykorzystywanych do pojedynczych szczelinowań, spółka będzie realizować zamówienia w formule just-in-time. Uruchomienie produkcji planowane jest na II połowę 2015 roku.

Budowa zakładu jest prowadzona w ramach projektu pt. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spółka uzyskała dotacje na realizację inwestycji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Baltic Ceramics jest częścią grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. - spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzącej w skład indeksu WIG250. IndygoTech Minerals S.A. posiada 49,09% akcji Baltic Ceramics Investments S.A. Baltic Ceramics Investments S.A. posiada 100% akcji Baltic Ceramics.

Strategicznym celem działalności Grupy jest wspieranie innowacyjnych projektów rozwoju najnowocześniejszych technologii ceramicznych, służących wzrostowi efektywności energetycznej.

O proppantach ceramicznych

Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych oraz odwiertów konwencjonalnych. Wykorzystywane są jako tzw. materiał podsadzkowy, stabilizujący otwory przez które przepływa gaz.

Dzięki wysokiej wytrzymałości na ciśnienie, porowatości granulek oraz odpowiedniej sferyczności, proppant zapewnia bardziej swobodny przepływ węglowodorów przez wytworzone w procesie wydobywczym szczeliny. Pozwala to na kilkukrotne zwiększenie efektywności procesu pozyskiwania surowca ze złoża w stosunku do piasku oraz obniżenie finalnych kosztów w porównaniu do wydobycia z użyciem proppantów boksytowych.

Proppanty ceramiczne po raz pierwszy zostały użyte w latach 90-ych w USA, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (średnioroczny wzrost ich zużycia wynosił w ostatnich 12 latach +23%).

Wielkość rynku proppantów szacowana jest na 2,3 mln ton rocznie, o łącznej wartości 3,7 mld USD. Liderem wśród producentów jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc.