Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Systemy informatyczne w planowaniu produkcji

Obrazek
Fot.
31 sierpnia 2015

Zintegrowany system informatyczny określa się jako system optymalizujący procesy biznesowe zachodzące we wnętrzu i najbliższym otoczeniu przedsiębiorstw. Wprowadzenie go do swojego przedsiębiorstwa, wpływa na poziom komunikacji i przepływ informacji. Stworzenie w pełni zintegrowanej i przejrzystej bazy danych, która pozwoli na swobodną wymianę informacji to podstawa do prawidłowego funkcjonowania firmy. 
 
Zarządzanie produkcją w systemach ERP
 
Wszelkie prace planistyczne, oparte na standardzie ERP są systemami planistycznymi, charakteryzującymi się hierarchiczną strukturą. Zarządzanie i sterowanie produkcją służy zapewnieniu normalizacji i standaryzuje planowanie produkcji Zapewnia szczegółowe planowanie produkcji, zakupu surowców i materiałów oraz ewidencję rzeczywistego zapotrzebowania komponentów do produkcji. 
Zastosowanie systemu ERP w planowaniu produkcji.
 
Tworzenie planu przez użytkownika. Produkcja z uwzględnianiem stanów minimalnych i maksymalnych 
Powiązanie zamówień od odbiorców z procesem produkcji. Potwierdzenie realizacji zamówienia połączone z analizą zapasów i możliwościami produkcyjnymi
Generowanie automatyczne planu produkcji. Produkcja na zamówienie, ustalanie planu na podstawie zamówień od odbiorców 
Obniżenie kosztów produkcji. Stała kontrola procesów produkcyjnych, która pozwala poprawić efektywność. Kontrola kosztów produkcji przez szybki dostęp do bieżących danych

kosztowych oraz wieloprzekrojowych zestawień
Rozlicznie produkcji. Określenie rzeczywistego kosztu wytworzenia. Obliczenie kosztu produkcji w toku. Obliczenie zależności kosztów normatywnych i rzeczywistych 
Automatyczne zlecenia produkcyjne. Obsługa kart pracy pracowników, automatyzacja dokumentów
 
Racjonalne zarządzanie poszczególnymi zasobami przedsiębiorstwa opiera się na podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji, które wymuszają zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Stały i dynamiczny rozwój środowiska rynkowego, zmieniające się potrzeby klientów oraz rosnącą konkurencję, możemy wyprzedzić podnosząc jakość i szybkość naszych usług. Wdrożenie systemu pozwala na kontrolowanie wszelkich procesów w firmie, zwiększając przepływ informacji i nadzór przebiegów procesów gospodarczych.