Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Szacunek dla pracownika – kluczem do rozwoju firmy

Obrazek
Fot.
29 kwietnia 2014

Przyjazna atmosfera czy szef świecący przykładem - jest wiele czynników sprawiających, że praca jest przyjemnością, a nie codziennym obowiązkiem, na który się ciągle narzeka. I choć nie wszyscy zarządzający w firmach zdają sobie z tego sprawę, to są przedsiębiorcy przyjaźnie nastawieni do swoich pracowników.


Marzeniem większości osób jest zatrudnienie w firmie, gdzie wynagrodzenie wypłacane jest na czas i praca przebiega w dobrej atmosferze. Jest doceniana a sprawiedliwość oraz szacunek nie są pojęciem zapominanym przez szefa. Niewielu jednak ma szczęście pracować w idealnych warunkach.

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku, inspektorzy przeprowadzili blisko 90 tysięcy kontroli. Objęto nimi prawie 69 tysięcy podmiotów, gdzie świadczenia na rzecz pracy wykonywało 3,6 miliona osób. Jak zaznacza Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy „[...] Mniej więcej 1/3 przeprowadzonych kontroli była spowodowana skargami pracowniczymi. Większość z nich zostały uznane za zasadne – w całości bądź części”. Kontroli podlegały kwestie związane z czasem pracy, z urlopami wypoczynkowymi czy bezpieczeństwem i higieną pracy. Dominujące są jednak zagadnienia

dotyczące nawiązywania stosunku pracy czy wypłacania wynagrodzeń. „[...] W ubiegłym roku w trakcie kontroli inspektorzy wykazali niewypłacenie na rzecz pracowników 190 milionów złotych. Udało się wyegzekwować 150 milionów złotych, co oznaczało, że pieniądze w firmach były. Niestety — jest wielu pracodawców, którzy kredytują swoją działalność kosztem pracowników, a to niedopuszczalne” - podkreśla Iwona Hickiewicz.

O tym, że można i warto być dobrym pracodawcą przekonali się szefowie 14 zakładów, którzy już po raz szósty, odebrali w Pałacu Prezydenckim certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podkreśla, że „[...] w Polsce jest wiele konkursów, w których pracodawcy otrzymują wyróżnienia związane z promowaniem swoich firm. Ta nagroda, ten certyfikat jest szczególny, bo nadają go sami pracownicy. Ideą konkursu jest to, o co dzisiaj tak trudno w naszym kraju, czyli stabilne zatrudnienie, bezpieczeństwo pracy i przestrzeganie prawa pracy”. Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” pokazuje, że są szefowie firm, dla których nie liczy się tylko wynik ekonomiczny, a człowiek.

Wśród nagrodzonych znalazły się firmy m.in.: z Radomia, Mielca, Gliwic, Zabrza, ale również Zakład Energetyki Cieplnej z Pabianic. Jak zaznacza jego Prezes, Florian Wlaźlak, najważniejsze jest szanowanie pracowników i tego, co robią dla firmy. „Kiedyś
zaczynałem jako robotnik, byłem murarzem, potem kierownikiem budowy. Natomiast zawsze traktowałem ludzi tak, jak ja bym chciał być traktowany”.

Ludziom pracującym bez wątpienia należy się szacunek i przysługuje im prawo do godnej pracy. Zadowoleni — będą lojalni, kreatywni i pomogą rozwijać biznes. Różne środowiska podkreślają jednak, że należy się pochylić nad kwestią poprawy prawa pracy, które jest obecnie bardzo liberalne. Jako przykład podają przepisy regulujące już na etapie dopuszczania osób do pracy.

Jak twierdzi Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który objął konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” honorowym patronatem „[...] nie ma większego marzenia prezydenta niż podpisywanie samych dobrze przyjmowanych przez ludzi rozwiązań prawnych - wdrażając je tym samym w życie. Jednak wiemy doskonale, że nie zawsze akty prawne mogą być dla wszystkich jednakowo atrakcyjne i dobre. To jest zawsze trudny problem wyboru. […] Marzy mi się, abym mógł podpisywać dokumenty prawne, które byłyby uzgodnione, wynegocjowane i przyjęte w formule dialogu społecznego między przedstawicielami pracowników i pracodawców”.

John D. Rockefeller powiedział kiedyś, że: „Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością”. Nic dziwnego, pracownicy wraz ze swoją wiedzą oraz zaangażowaniem są najcenniejszym kapitałem każdej firmy. Warto, by pracodawcy o tym pamiętali.