Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

TelForceOne po 2014 r.: wzrost wyników, skali działalności oraz udziałów rynkowych

24 marca 2015

TelForceOne, notowany na GPW w Warszawie największy w Polsce dystrybutor akcesoriów mobilnych i elektroniki konsumenckiej oraz producent telefonów i smartfonów myPhone, opublikował wyniki za 2014 r. Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 300 mln zł (wzrost o 86,3% r/r), a zysk EBITDA wzrósł o 15% r/r (13,2 mln zł). Ponadto, w ubiegłym roku Grupa skokowo zwiększyła udziały w rynku.


W 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży TelForceOne wyniosły 290,1 mln zł (wzrost o 86,3% r/r). Grupa wypracowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 63,1 mln zł (wzrost o 39,6% r/r), zysk EBITDA wyniósł 13,2 mln zł (wzrost o 15,3% r/r), zysk operacyjny 11,0 mln zł (wzrost o 13,7% r/r), a zysk netto 6,5 mln zł (wzrost o 53,7% r/r).

W minionym roku Grupa przede wszystkim zwiększyła udział w głównych kanałach dystrybucyjnych – sieciach handlu wielkopowierzchniowego i wielkooddziałowego. – Było to możliwe dzięki realizacji dotychczasowych kontraktów, podpisaniu nowych umów, ale przede wszystkim poprzez wprowadzenie do oferty rozszerzonego zakresu urządzeń i akcesoriów

brandów A, czyli marek światowych producentów takich jak LG czy Nokia – mówi Wiesław Żywicki, Wiceprezes Zarządu TelForceOne.

W 2014 r. Grupa TelForceOne wypracowała solidne, ale niższe niż w analogicznym okresie marże. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 21,7%, marża EBITDA 4,6%, marża EBIT 3,8%, a marża netto 2,2%. – Poprzez rozszerzenie portfolio o produkty marek obcych zwiększyliśmy przewagi nad konkurencją w strategicznych obszarach i grupach produktowych. Polityka prowadzona w tym zakresie miała wpływ na generowane marże, co jest zjawiskiem naturalnym. W kolejnych kwartałach br. będziemy koncentrować się głównie na poprawie rentowności. Cel ten będziemy realizować w dużej mierze poprzez działania rynkowe i marketingowe mające skłaniać kluczowych odbiorców do większego udziału produktów premium naszych marek – dodaje Wiesław Żywicki.

Bardzo udany rok ma za sobą także spółka myPhone, która utrzymuje pozycję lidera w segmencie telefonów o prostej funkcjonalności. – Mamy ambicję wzmocnienia pozycji lidera także na rynku smartfonów wśród brandów B. Zgodnie z badaniami instytutu ARC Rynek i Opinia oraz MIT Media już teraz myPhone jest najbardziej rozpoznawalną polską marką smartfonów – mówi Radosław Trzeba, Członek Zarządu myPhone.

Także początek 2015 r. obfituje w istotne, pozytywne wydarzenia w Grupie. W połowie stycznia swoją premierę
miała innowacyjna w skali światowej, wielkopowierzchniowa halowa instalacja oświetleniowa LED bezpośrednio zasilana z paneli fotowoltaicznych (LED+PV). Instalacje oświetleniowe w technologii LED przeznaczone do eksploatacji w obiektach przemysłowych, biurowych czy centrach handlowych realizowane są m.in. dla takich marek jak BOSH, Auchan, JTI czy Tauron.

W tym roku Grupa intensywnie pracuje także nad pozyskaniem nowych zagranicznych partnerów biznesowych, co realizuje m.in. poprzez udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie. Intensywnie rozwija także segment marek premium – do sprzedaży trafiła właśnie linia smartfonów Infinity, z komponentami i materiałami wysokiej jakości, które projektowane i optymalizowane są ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań klientów.

Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku wyników

[w tys. zł] 2013 2014 Zmiana
Przychody 155 688 290 110 +86,3%
Zysk brutto na sprzedaży 45 200 63 081 +39,6%
marża brutto na sprzedaży 29,0% 21,7% -7,3 p.p.
EBITDA 11 467 13 216 +15,3%
marża EBITDA 7,4% 4,6% -2,8 p.p.
EBIT 9 638 10 957 +13,68%
marża EBIT 6,2% 3,8% -2,4 p.p.
Zysk netto 4 201 6 457 +53,7%
marża netto 2,7% 2,23% -0,5 p.p.

O Grupie Kapitałowej TelForceOne

Giełdowa Grupa TelForceOne jest największym w Polsce dystrybutorem akcesoriów mobilnych i elektroniki konsumenckiej, producentem i dystrybutorem smartfonów oraz telefonów komórkowych myPhone oraz tabletów myTAB. W portfolio produktowym Grupy znajdują się także e-papierosy, materiały eksploatacyjne do drukarek oraz innowacyjne źródła światła LED – wszystkie produkowane i sprzedawane pod markami własnymi. Do Grupy należy także sieć specjalistycznej sprzedaży detalicznej Teletorium, działająca na zasadzie franczyzy.

Obecnie Grupa Kapitałowa oferuje w kraju oraz za granicą kilkanaście tysięcy różnych produktów. Koncepcje linii produktowych i główne produkty projektowane są w Polsce przez wysokiej klasy inżynierów. Większość produktów wytwarzanych jest natomiast na Dalekim Wschodzie, gdzie każdy etap produkcji nadzorowany jest przez polskich specjalistów i niezależne globalne instytucje certyfikujące.

Główny kanał dystrybucyjny Grupy stanowią wielkopowierzchniowe sieci handlowe, m.in. Auchan, Biedronka, Kauflandl, Lidl, Macro Cash&Carry, Real, Saturn i Media Markt. Sprzedaż poza granicami Polski generuje około połowy przychodów Grupy.

Głównymi zamierzeniami TelForceOne w najbliższych kwartałach jest zachowanie ciągłego i stabilnego rozwoju oraz dalsze umacnianie pozycji na rynku urządzeń mobilnych.

W skład Grupy Kapitałowej TelForceOne wchodzi siedem spółek zależnych. Od 2007 roku akcje TelForceOne notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem TelForceOne jest Sebastian Sawicki posiadający wraz z podmiotami powiązanymi ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu.