Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Zostały cztery tygodnie na wygranie promocji swojej firmy. W puli aż 10 tys. złotych dla najciekawszych projektów

Obrazek
10 marca 2015

Jeszcze tylko przez miesiąc mikroprzedsiębiorcy – klienci Providenta mogą zgłaszać projekty do programu „Mój plan na biznes”. Zwycięzcy otrzymają grant w postaci 10 tys. zł. na zorganizowanie kampanii reklamowej. Termin zgłoszenia upływa 8 kwietnia 2015 r.


Żeby otrzymać pieniądze na promocję swojej firmy wystarczy skorzystać z „Pożyczki dla Firm” w Provident Polska i opisać pomysł na rozwój swojej inwestycji. Taki biznesplan powinien zawierać nazwę firmy, informację o branży, opis projektu, wstępny kosztorys w formie zestawienia przewidywanych wydatków oraz zakładany czas potrzebny na realizację.

Mikroprzedsiębiorcy mają problemy w dostępie do finansowania, często napotykają na barierę biurokratyczną. Z tego powodu czasem zmuszeni są do ograniczania tego, co dźwiga biznes – czyli reklamie. Bardzo cenimy ducha przedsiębiorczości i odwagę małych firm, dlatego chcemy pomóc im w rozwoju - podkreśla Paweł Szustakiewicz, Kierownik ds. Rozwoju Produktów w Provident Polska.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które planują rozwój inwestycji. Nadesłane pomysły oceniane będą m.in. pod kątem: innowacyjności opisanej koncepcji, jej potencjału biznesowego, a także

możliwości realizacji na rynku. Zgodnie z regulaminem, jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł. Prace konkursowe należy zgłaszać w formie pisemnej na specjalnym formularzu konkursowym, otrzymanym od Doradcy Klienta. Całość należy podpisać i oddać Doradcy Klienta Providenta najpóźniej do środy 8 kwietnia 2015 r. Nagrodzone zostaną trzy projekty. Zwycięzcy Konkursu zostanę ogłoszeni nie później niż 15 maja 2015 roku.

Z myślą o mikroprzedsiębiorcach

Oferta Providenta „Pożyczka dla firm” została stworzona z myślą o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Mikroprzedsiębiorca może uzyskać do 10 tys. zł. Koszty pożyczki wliczyć można w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Do spełnienia jest minimum formalności (wystarczy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dodatkowo właścicielom firm udzielane są bezpłatne porady i fachowa pomoc w ramach pakietu Assistance.

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie obsługuje klientów w 8 krajach: Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku, Rumunii, na Litwie i w Bułgarii.

W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w
skład International Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu. Provident udziela również finansowania mikroprzedsiębiorcom. Provident jest, członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” oraz ogólnopolski program grantowy „Wokół Nas”.

Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi: Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym. Jest także jednym z laureatów konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki, a także trzykrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015) oraz Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt. Firma jest notowana w prestiżowych rankingach, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”, na której Provident zajął 239. miejsce pod względem przychodów. W 2013 roku Biuro Zarządzania Projektami Provident Polska (z ang. Project Management Office) zostało uhonorowane przez grono największych autorytetów w zakresie zarządzania projektami w Polsce tytułem „Najbardziej Dojrzałego PMO na rynku polskim w 2013 roku”. W 2014 roku firma zajęła również 6. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w kategorii organizacji finansowych w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.